Verslag klankbordgroepbijeenkomst

17 april '24

Op 8 april is een klankbordgroep bijeengekomen met omwonenden, woningzoekenden en overige geïnteresseerden voor de ontwikkeling van plangebied Buurtschap Boord. Benieuwd wat er deze avond is opgehaald?

Suggesties en goede ideeën

De bijeenkomst vond plaats in het Boordhuys en tijdens de avond hebben de 30 deelnemers een rondgang gemaakt langs acht verschillende themaborden. Bij elk thema is de deelnemers één of meerdere vragen voorgelegd die van belang zijn voor de uitwerking van het ontwerp. Ze werden gevraagd deze met stickers op het bord te beantwoorden en ze in een gesprek toe te lichten. Alle deelnemers kwamen op deze wijze goed aan bod. Er waren levendige gesprekken en er kwamen heel veel suggesties en ideeën voor alle onderwerpen. Na tien minuten werd doorgelopen naar het volgende thema.

Via onderstaande button is het verslag van de avond terug te lezen.

Verslag klankbordgroepbijeenkomst

Het vervolg

In het najaar wordt een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin voor alle belanghebbenden en belangstellenden het ontwerp, de planning en de aanvraag omgevingsvergunning worden toegelicht en besproken. Voor die tijd vinden nog 1 op 1 gesprekken plaats met enkele belanghebbenden en wordt in een klankbordgroep een woonworkshop gehouden met belangstellenden

Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Klankbordgroepbijeenkomst
Buurtschap Boord Home
Wat speelt er? Het laatste nieuws